Book tid på tlf. 98 42 12 70

Klage over sundhedsvæsenet

Hos Styrelsen for Patientsikkerhed kan du som patient eller pårørende rapportere en utilsigtet hændelse eller indgive en bekymringshenvendelse.

Læs mere på Styrelsen for patientsikkerhed.

Patienterstatningen

Har du fået en skade som følge af et forløb med sundhedsvæsenet, kan du søge om erstatning hos Patienterstatningen.

Det er ikke en forudsætning, at du har indmeldt en klage for at få tildelt erstatning.

Patientkontoret

Hos patientkontoret kan du få vejledning og rådgivning om dine rettigheder som patient.

Du kan ringe på tlf. 97 64 80 10
Mandag-fredag: 9.00 – 12.00

Desuden kan du skrive til:
Regionshuset
Att.: Patientkontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst

eller sende sikker post på borger.dk

Du kan også mødes med en patientvejleder. Kontakt patientkontoret for at aftale nærmere.