Book tid på tlf. 98 42 12 70

Databeskyttelsesforordningen

I forbindelse med undersøgelse, udredning og behandling af dig eller dit barn her i Øre-næse-hals klinikken, Asylgade 13, 9900 Frederikshavn vil der blive indsamlet og gemt oplysninger og data om dig eller dit barn.

Det skal vi gøre, både for at give en tilfredsstillende behandling, men også for at følge lovgivningen.

Nederst er nævnt de paragraffer og love, som skal overholdes.

I forbindelse med den nye EU databeskyttelsesforordning skal vi beskrive, hvad vi indsamler, hvad vi bruger, samt hvad og hvornår vi videregiver oplysninger. Samt hvordan vi beskytter oplysningerne.

Mhp. beskyttelse af private oplysninger, har dette været stramt reguleret i sundhedsvæsenet i mange år efter dansk lovgivning, men der er kommet lidt ekstra på.

Meget vil lyde logisk, men efter loven skal vi beskrive det. Det er vigtigt at påpege, at vi aldrig bruger oplysninger til kommercielle formål.

Alt personale, der har med personlige oplysninger at gøre, har underskrevet en erklæring om, at de overholder loven angående tavshedspligt.

 

Typer af oplysninger

Vi indsamler almindelige oplysninger som navn, adresse, telefonnummer evt, e-mailadresse og CPR.-nr.

Hvis det findes relevant for undersøgelse og behandling samler vi også oplysninger om køn, familierelationer, sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Af specielle personoplysninger samler vi sygehistorien, blodprøvesvar, test, svar på scanninger og røntgen billeder, evt. undersøgelse foretaget via andre læger samt eventuelt seksuelle præference hvis dette har betydning. Indhentning af oplysninger fra andre sker kun efter aftale med dig.

 

Formål

Disse personoplysninger vil blive brugt til følgende formål:

 • Undersøgelse, udredning og behandling
 • Udstedelse af recepter
 • Bestilling af blodprøver på sygehuset
 • Henvisning til yderligere undersøgelse på sygehus f.eks til røgntgenundersøgelser
 • Henvisning til undersøgelse og evt. behandling på sygehuset eller hos andre speciallæger
 • Indberetning til kliniske databaser som er lovbestemt
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til  brug for myndigheder som er lovbestemt
 • Udarbejdelse af attester til forsikringsselskaber efter at der er givet tilladelse til det af dig
 • Afregningsformål, det både med Region Nord, Militæret eller forsikringsselskab

 

Krav til opbevaring af oplysninger

Der er krav til opbevaring af oplysninger.

Efter loven skal vi gemme oplysninger i ti år for at kunne dokumentere, hvad vi har lavet, samt kunne videregive oplysninger både til dig samt i forbindelse med klager.

Vi skal dokumentere, hvad vi laver, når der kommer tilsyn fra det offentlige.

Når vi kommunikerer med sygehus og kollegaer skal dette ske via en sikker linje, samt der skal være antivirusbeskyttelse samt firewall på systemet for at sikre at uautoriserede ikke får adgang.

Alle oplysninger på papir er låst inde.

Vi sikrer, at hvis der sker sikkerhedsbrud, at både myndigheder samt berørte person bliver underrettet.

 

Videregivelse af oplysninger

Hvis det findes relevant i forbindelse med udredning og behandling, vil der blive videregivet oplysning til følgende:

 • Ved henvisning til sygehus eller til andre speciallæger
 • Hvis relevant og med overholdelse af lovgivningen til kliniske kvalitetsdatabaser, Styrelsen for patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen, politi, domstole, sociale myndigheder og Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling i henhold til loven
 • Ved udstedelse af recepter
 • Til forsikringsselskaber samt pårørende, hvis du har givet tilladelse til dette.

De bookede tider i klinikken videregives til aftaleoverblikket som kan ses i sundhed.dk som også kan ses tværsektorielt for sundhedsprofessionelle. Dette kan man selv ændre på sundhed.dk.

 

Dine rettigheder

Efter lovgivningen skal oplysninger gemmes i ti år, dog fem år efter dødsfald.

Du har ret til at få udleveret dine egne oplysninger, dog skal loven overholdes.

Det er ikke tilladt at slette oplysninger, men hvis du opdager noget, som du mener, der er skrevet forkert,  har du ret til at få dine rettelser noteret i journalen, med angivelse af, at det er rettet af dig.

Da det forholdsvis ofte har betydning for udredning og behandling, at jeg kan se ældre oplysninger, også journaler fra min forgængers tid, har jeg valgt ikke at slette journaler, selvom der ikke er sket noget de sidste ti år.

Du har dog ret til at bede om at få slettet oplysninger der er over ti år gamle, du skal bare give besked til dataansvarlig, Henrik Frølund Korsholm.

Du afgiver dine egne oplysninger frivilligt, samt giver tilladelser til yderligere undersøgelser/indhentning af svar. Hvis du ikke vil være med til at give oplysninger, eller tilladelse til at indhente oplysninger, kan dette påvirke behandlingen af dig, og i yderste instans gøre, at behandling og udredning stoppes.

 

Hvis du ikke ønsker at der gives besked til din egen læge eller sygehuset, skal du fortælle det til den dataansvarlige.

Har du givet et samtykke, kan det altid trækkes tilbage med øjeblikkelig varsel. Hvis du er utilfreds med databehandlingen kan du klage til datatilsynet.

 

Databehandleraftale

Klinikken har indgået databehandleraftaler med følgende for at sikre dine data:

 • EG Clinea (Journalføringssystem)
 • MaxManus (Talegenkendelse)
 • Tolkebureau (Er gjort via Region Nord)
 • Webreq (Bestillinger af blodprøver med mere)

 

Dataansvarlig i klinikken

Læge, Henrik Frølund Korsholm

Asylgade 13, 9900 Frederikshavn

Endelig spørg hvis der er noget, du er i tvivl om.